BORINKA

Oficiálna stránka obce Borinka

SAMOSPRÁVAborinka.samospravaonline.sk

Obecné zastupiteľstvo

Halinár Andrej

RNDr. Krajčovič Dušan, CSc.

Mgr. Kušíková Adriana

Martinkovič Pavol

Paulen Miroslav

Hlavný kontrolór

Pánik Ján
© Obec Borinka, všetky práva vyhradené  |  Developed by SERVIS PODNIKATEĽA, s.r.o.