BORINKA

Oficiálna stránka obce Borinka

SAMOSPRÁVAborinka.samospravaonline.sk

Úradná tabuľa


Zámenná zmluva

Zverejnená 6.10.2011


Kúpna zmluva

Zverejnená 3.11.2011


Kúpna zmluva

Zverejnená 3.11.2011


Kúpna zmluva

Zverejnená 6.3.2012


Zmluva o zriadení vecného bremena in rem

Zverejnená 28.3.2012


Zámenná zmluva

Zverejnená 17.10.2012


Zmluva o nájme pozemku

Zverejnená 15.8.2013


Kúpna zmluva

Zverejnená 9.12.2013


Kúpna zmluva

Zverejnená 17.1.2014


Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

Zverejnená 9.4.2014


Kúpna zmluva

Zverejnená 14.8.2014


Kúpna zmluva

Zverejnená 22.8.2014


Zámenná zmluva

Zverejnená 24.10.2014


Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena in rem

Zverejnená 7.11.2014


Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

Zverejnená 13.1.2015


Zámenná zmluva

Zverejnená 2.4.2015


Zámenná zmluva

Zverejnená 12.5.2015


Zmluva o aktualizácii dát katastra

Zverejnená 18.8.2015


Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

Zverejnená 18.8.2015


Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

Zverejnená 5.12.2015


Kúpna zmluva

Zverejnená 16.1.2016


Zmluva ZSE0929201

Zverejnená 30.3.2016


Dodatok č.1 k zámennej zmluve

Zverejnené


Zámenná zmluva

Zverejnená


Zámenná zmluva

Zverejnená


© Obec Borinka, všetky práva vyhradené  |  Developed by SERVIS PODNIKATEĽA, s.r.o.