BORINKA

Oficiálna stránka obce Borinka

SAMOSPRÁVAborinka.samospravaonline.sk

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - HISTÓRIA

Predmet zákazky: „Dodanie a montáž sekvenčnej garážovej brány“
Kontaktná osoba: Milan Maxian, starosta obce, e- mail: obecny.urad.borinka@gmail.com
Zverejnené: 12.12.2013
Dátum predloženia ponuky: 18.12.2013 do 12:00 hod.


Predmet zákazky: „Materiál na zateplenie objektu obecného úradu v Borinke“
Kontaktná osoba: Milan Maxian, starosta obce, e- mail: obecny.urad.borinka@gmail.com
Zverejnené: 12.12.2013
Dátum predloženia ponuky: 18.12.2013 do 12:00 hod.


Predmet zákazky: „Výmena okien a dverí“
Kontaktná osoba: Milan Maxian, starosta obce, e- mail: obecny.urad.borinka@gmail.com
Zverejnené: 12.12.2013
Dátum predloženia ponuky: 18.12.2013 do 12:00 hod.


Predmet zákazky: „Kovové plotové výplne“
Kontaktná osoba: Milan Maxian, starosta obce, e- mail: obecny.urad.borinka@gmail.com
Zverejnené: 27.1.2014
Dátum predloženia ponuky: 31.1.2014 do 12:00 hod.

© Obec Borinka, všetky práva vyhradené  |  Developed by SERVIS PODNIKATEĽA, s.r.o.